Kontakteeru

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Saaremaa Tarbijate Ühistu on juriidiline isik registrikoodiga 10044010 ja aadressiga Tehnika 5, 93815 Kuressaare. Saaremaa Tarbijate Ühistule kuuluv Saaremaa Kaubamaja aadress on Raekoja 1, 93814 Kuressaare.
Käesolevad privaatsustingimused sätestavad põhimõtted, mille alusel Saaremaa Kaubamaja töötleb oma klientide isikuandmeid.
Privaatsustingimused käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist ja kasutamist, uudiskirjade saatmise ja kampaaniate kokkuvõtete tegemise eesmärke, samuti isikustamata andmete kogumist ja kasutamist veebistatistika jaoks. Saaremaa Kaubamaja kasutab kõiki vajalikke turvameetmeid tagamaks käesolevates tingimustes nimetatud isikuandmete kaitse.

Isikuandmete kogumise, kasutamise ja töötlemise eesmärgid

Isikuandmed on klientide poolt avaldatud vabatahtlikult ja Saaremaa Kaubamaja kogub neid üksikisikule uudiskirja saatmiseks (uudised, kampaaniad, pakkumised, küsitlused) või toimunud kampaaniate kohta analüüsi teostamiseks. Vastavateks andmeteks on isiku e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi.

Õnneloosile (loosikampaania/loosimäng) registreerimisel kogutakse järgnevad isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, telefon, e-maili aadress, ostutšeki kuupäev, külastatud kauplus vms, et saaksime kliendiga võidu korral ühendust võtta. Kui klient osaleb Saaremaa Kaubamaja poolt korraldatud loosikampaaniates, aga ei soovi liituda Saaremaa Kaubamaja uudiskirjaga, säilitatakse kliendi isikuandmeid kuni loosimise toimumiseni ja avaldatud andmeid kasutatakse vaid loosiauhinna võitnud kliendi teavitamiseks.

Isikuandmeid võime töödelda ka siis, kui see on vajalik, et täita meie õigustatud kohustust või kaitsta kliendi või mõne muu füüsilise isiku eluliselt tähtsaid huve. Saaremaa Kaubamaja ei kasuta ega avalda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta.

Kliendi nõusolekul uudiskirjaga liitumiseks, säilitatakse kliendi andmeid tähtajatult.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus igal ajal nõuda oma isikuandmete muutmist ja tagasi võtta oma nõusolek Saaremaa Kaubamaja uudiskirja saamiseks. Kliendil on õigus paluda oma andmete kohest kustutatamist, pöördudes kirjalikult Saaremaa Kaubamaja poole aadressil kaubamaja@saaremaa.coop.ee.

Uudiskirja saajate listist on kliendil võimalik ka ise ennast eemaldada, vastav link on välja toodud igas Saaremaa Kaubamaja uudiskirjas.

Kliendil on õigus küsimuste tekkimisel või pretensioonidega seoses Privaatsuspoliitikaga pöörduda Saaremaa Kaubamaja poole e-postiaadressil kaubamaja@saaremaa.coop.ee.

Kliendil on õigus esitada andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Kõigil juhtudel võtta enne kaebuse esitamist Saaremaa Kaubamajaga ühendust, et saaksime üheskoos leida sobiva lahenduse.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Saaremaa Kaubamaja õnneloosi või uudiskirja tellimisel esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud töötlejatel, kes osutavad Saaremaa Kaubamaja teenuseid ja kes on kohustatud isikuandmete töötlemisel kasutusele võtma kõik vajalikud turvameetmed.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga. Saaremaa Kaubamaja kasutab oma veebilehel saaremaakaubamaja.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Privaatsustingimustega nõustumine

Saaremaa Kaubamajale oma andmeid edastades ja Saaremaa Kaubamaja veebilehte kasutades on klient nõustunud käesolevate privaatsustingimustega.
Kõikide privaatsustingimuste ja isikuandmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda otse Saaremaa Kaubamaja poole aadressil kaubamaja@saaremaa.coop.ee.